plen
Czcionka:    / Kontrast:   /  /     /

Odbiór odpadów

Szanowni Mieszkańcy!

 
Decyzją Sejmu RP w całym kraju ustanowiono jednolite zasady finansowania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Zmiany te mają za zadanie uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, aby uniknąć pozbywania się ich poprzez wyrzucanie do rowów, lasów, rzek, podrzucania sąsiadom, spalania na polach, itp.
Nowy system, który zakłada, iż gmina przejmuje obowiązek odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która egzekwowana jest tak samo jak podatek. Rada Gminy w Tryńczy objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. zakłady pracy, placówki handlowe, szkoły, parafie i cmentarze.

 

Na poniższej stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Tryńcza.
 

DO POBRANIA:

- Harmonogram - Zbiórka odpadów komunalnych i surowców wtórnych w 2019 r. strona 1.

- Harmonogram - Zbiórka odpadów komunalnych i surowców wtórnych w 2019 r. strona 2.

 

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.)


a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tryńcza: Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 
b) Firma Stare Miasto-Park Sp. z o.o. odebrane odpady przekazuje do następujących instalacji: Sortownia odpadów zmieszanych/kompostowania Giedlarowa, 37-300 Leżajsk; Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Giedlarowej, 37-300 Leżajsk
c) W roku 2017 Gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0 %;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 48,42 %;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %.
d) Na terenie Gminy Tryńcza funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tryńczy, obok Stadionu LKS „Wisłoczanka”, czynny w każdą sobotę od 10.00 do 12.00.
e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można przekazać: do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tryńczy, obok Stadionu LKS „Wisłoczanka”;
Zbierającym zużyty sprzęt na terenie Gminy Tryńcza jest: Stare Miasto-Park Sp. z o.o. z Wierzawic – na podstawie decyzji OŚ.7648-33/07/08 wydanej przez Starostę Leżajskiego, numer rejestrowy E0008529Z. 
 

 
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w 2017 r.
1. Odpady komunalne zmieszane – raz w miesiącu,
2. Odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, tektura, makulatura, szkło bezbarwne i kolorowe) – raz w miesiącu.

 

Segregacja odpadów


Segregowane odpadów komunalnych na terenie posesji pozwala na gospodarowanie nimi, w sposób efektowny ekologicznie i ekonomicznie, między innymi poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska jak również zmniejszenie ilości odpadów trafiających do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia w nim odpadów zmieszanych.
Ważnym elementem systemu gospodarowania odpadami jest selektywna segregacja odpadów komunalnych u źródła, prowadzona już w gospodarstwach domowych. Ustawodawca nakazał wprowadzenie dwóch stawek opłat dla mieszkańców. Niższą dla tych którzy będą prowadzili  selektywną segregację odpadów komunalnych oraz wyższą dla osób przekazujących zmieszane odpady. Różnica w opłatach wynika z faktu, że odpady zmieszane muszą zostać poddane segregacji przez firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej musi wypełnić deklarację w której określa wysokość ponoszonej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów i nie dopełnił tego obowiązku, przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady komunalne, przyjmuje je jako odpady zmieszane i powiadomi o tym gminę. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, wobec czego jego niedopełnienie jest wykroczeniem.

Odpady komunalne zbierane przez właścicieli w sposób selektywny należy gromadzić w workach:

 

a) kolor biały - szkło bezbarwne,

b) kolor zieolny - szkło kolorowe,

c) kolor żółty - metale i tworzywa sztuczne,

d) kolor niebieski - papier,

e) kolor brązowy - bio.


Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach z tworzywa sztucznego bądź metalowego oraz w workach w kolorze czarnym.


 

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2019 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.